८ सय ७८ जना हात्तिपाइले रोगबाट पिडीत

-(रासस)

प्रतिक्रियाको लागि